Croeso i Wefân yr Ofalaeth

Ysgolion Sul

Mae gennym ddau Ysgol Sul ar gyfer plant yr Ofalaeth.

Mae plant Eglwysi Penybryn a Blaenffos yn cwrdd gyda'u gilydd;

 

Mae Seion yn cynnal Ysgol Sul ar wahan.

Hyd yn hyn does dim Ysgol Sul yn cwrdd ym Methabara ond mae croeso gwneud defnydd o'r ysgolion Sul arall;  a fawr gobeithim bydd hi'n bosibl ail ddechrau Ysgol Sul yn Eglwys Bethabara yn y dyfodol.

 

 

 

 Elwa'r plant yn fawr iawn wrth gael eu hyfforddi gan athrawon cymwysiedig a phroffesiynnol.

 

 

Hyfryd yw i weld enghreifftiau o'r gwaith gwych mae'r plant yn cyflawni gyda arweiniant eu hathrawon.

 

 

 

 

 

 

Y mae sawl cyfle i'r plant cymryd rhan yn oedfaon a gweithgareddau trwy gydol y flwyddyn.

 

 

Rhagor i ddod cyn bo hir.

 


Nol i'r top / Back to top of page
Am wybodaeth bellach cysylltwch a’r Parch Rhosier Morgan
- Ffôn  07896937858
For further imformation please contact Rev Rhosier Morgan - Phone  07896937858


E bost / E mail: rhosiermorgan@googlemail.com