Penybryn
Seion
Ysgolion Sul /
Sunday School


Oedfaon / Services

Ni fydd oedfanon yn ein Capeli nes fod sefyllfa y 'coronavirus' yn caniatau

Services will not be held in our Chapels until the 'coronavirus' situation allows.

 

 Croeso i Wefân yr Ofalaeth

Oedfaon Digidol 2020

Ni fydd oedfaon yn ein Capeli nes fod sefyllfa y 'coronavirus' yn caniatáu.

Mawrth 22, 2020.  Sul y Mamau, Myfyrdod gan y Parchg Rhosier Morgan.

Mawrth 29, 2020.  Pregeth,  Myfyrdod gan y Parchg Rhosier Morgan.

 Ebrill 05, 2020.  Sul y blodau,  Myfyrdod gan y Parchg Rhosier Morgan.

Ebrill 10 2020, Gwener y Groglith, Myfyrdod gan Sian Elin.

Ebrill 12, 2020. Sul y Pasg, Myfyrdod gan y Parchg Rhosier Morgan.

Ebrill 19, 2020.  Gair am yr Atgyfodiad, Myfyrdod gan y Parchg Rhosier Morgan.

Ebrill 26, 2020. Y Ffordd i Amaus, Myfyrdod gan y Parchg Rhosier Morgan.

Mai 03, 2020. Canwch i’r Arglwydd, Myfyrdod gan y Parchg Rhosier Morgan.

Mai 10, 2020.  Dyfalbarhad, Myfyrdod gan y Parchg Rhosier Morgan.

Mai 17, 2020. Salm 30, Myfyrdod gan y Parchg Rhosier Morgan.

Mai 24, 2020. Yr Eneiniad ym Methania, Myfyrdod gan y Parchg Rhosier Morgan.

Mai 31, 2020. Sul y Pentecost, Myfyrdod gan y Parchg Rhosier Morgan.

Mehefin 7, 2020. Myfyrdod gan y Parchg Rhosier Morgan.

findusonfacebookDilynwch ni ar "facebook"

Nol i'r top / Back to top of page


Am wybodaeth bellach cysylltwch a’r Parch Rhosier Morgan
- Ffôn  07896937858
For further imformation please contact Rev Rhosier Morgan - Phone  07896937858


E bost / E mail: roger.morgan938@btinternet.com