Penybryn
Seion
Ysgolion Sul /
Sunday School

Oedfaon / Services

Ni fydd oedfanon yn ein Capeli nes fod sefyllfa y 'coronavirus' yn caniatau

Services will not be held in our Chapels until the 'coronavirus' situation allows.

 

Oedfaon Digidol 2020

Gan  ni fydd oedfaon yn ein Capeli nes fod sefyllfa y 'coronavirus' yn caniatáu.

Mehefin 7,2020,     Myfyrdod gan y Parchg Rhosier Morgan.

 

 

 

 

findusonfacebook Dilynwch ni ar "facebook"

Nol i'r top / Back to top of page
Am wybodaeth bellach cysylltwch a’r Parch Rhosier Morgan
- Ffôn  07896937858
For further imformation please contact Rev Rhosier Morgan - Phone  07896937858


E bost / E mail: roger.morgan938@btinternet.com

Cartref  /  Home