Bethabara
Blaenffos
Penybryn
Seion
Ysgolion Sul /
Sunday School


Oedfaon / Services

Ni fydd oedfanon yn ein Capeli nes fod sefyllfa y 'coronavirus' yn caniatau

Services will not be held in our Chapels until the 'coronavirus' situation allows.

Croeso - Oedfaon Digidol 2020

Ni fydd oedfaon yn ein Capeli nes fod sefyllfa y 'coronavirus' yn caniatáu.

Mai 03, 2020. Canwch i'r Arglwydd, Myfyrdod gan y Parchg Rhosier Morgan.

Mai 10, 2020.  Dyfalbarhad, Myfyrdod gan y Parchg Rhosier Morgan.

Tudalen nesaf – ymlaen →

findusonfacebook Dilynwch ni ar "facebook"

Nol i'r top / Back to top of page

Am wybodaeth bellach cysylltwch a’r Parch Rhosier Morgan - Ffôn  07896937858
For further imformation please contact Rev Rhosier Morgan - Phone  07896937858

E bost / E mail: roger.morgan938@btinternet.com

Cartref  /  Home