Bethabara
Blaenffos
Penybryn
Seion
Ysgolion Sul /
Sunday School


Oedfaon / Services

Ni fydd oedfanon yn ein Capeli nes fod sefyllfa y 'coronavirus' yn caniatau

Services will not be held in our Chapels until the 'coronavirus' situation
 allows.
Croeso - Oedfaon Digidol 2020.

Ni fydd oedfaon yn ein Capeli nes fod sefyllfa y 'coronavirus' yn caniatáu.

Mawrth 22, 2020.  Sul y Mamau, Myfyrdod gan y Parchg Rhosier Morgan.

Mawrth 29, 2020.  Gair a Gweddi, Myfyrdod gan y Parchg Rhosier Morgan.

Tudalen nesaf – ymlaen →

findusonfacebookDilynwch ni ar 'Facebook'

Nol i'r top / Back to top of page

Am wybodaeth bellach cysylltwch a’r Parch Rhosier Morgan - Ffôn  07896937858
For further imformation please contact Rev Rhosier Morgan - Phone  07896937858


E bost / E mail: roger.morgan938@btinternet.com

 

Cartref  /  Home