Penybryn
Seion

Ysgolion Sul /
Sunday School


Oedfaon / Services


Ni fydd oedfanon yn ein Capeli nes fod sefyllfa y 'coronavirus' yn caniatau

Services will not be held in our Chapels until the 'coronavirus' situation allows.

 

 Croeso i Wefân yr Ofalaeth

Trefn Oedfaon 2021

C= Cymun / Communion service

Undebol = Y bedair eglwys yn cwrdd fel un / united service where the four churches gather as one.

Enw y capel ble leolir y cwrdd yn dod yn gyntaf mewn ysgrifen trwch.

Name of chapel where service is to be held comes first and in bold.

Gofalaeth  Cylch  y  Frenni

Mae’r  feirws  COVID-19  yn  dal  gyda  ni,  a  gwaetha  ‘modd,  yn  llechu’n  gyfrwys  yn  yr ardal  lleol,  erbyn  hyn.    Yn  sgil  y  sefyllfa  hon,  penderfynwyd  gohirio  cynnal  oedfaon  ar  y  Sul tan fydd yn ddiogel i  ail-agor  y  capeli,  ac  ail-gydio  yn  yr  hyn  a  ddymunem  wneud,  sef  dod  i  gyd-addoli  yn  y  ffordd  draddodiadol.  

Dilynwch ni ar "facebook"

Nol i'r top / Back to top of page
Am wybodaeth bellach cysylltwch a’r Parch Rhosier Morgan
- Ffôn  07896937858
For further imformation please contact Rev Rhosier Morgan - Phone  07896937858


E bost / E mail: roger.morgan938@btinternet.com

Cartref / Home